မလေးရှား

မလေးရှားစီမံကိန်း-

မလေးရှားနိုင်ငံတွင်း စမတ်မီတာများကို 2017 ခုနှစ်မှ စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး မီတာ 8.5 သန်းကျော်ကို TENAGA NASIONAL BERHAD ဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်သည်။Holley သည် စုစုပေါင်း 850K စမတ်မီတာ ပမာဏဖြင့် TNB ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ဤမီတာများသည် RF(800K)/Cellular(45K) နည်းပညာနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီ AMI စနစ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုကို အသုံးပြုပါသည်။

ဝယ်ယူသူ ဓာတ်ပုံများ-