Intelligent Switchgear

  • Storage and Control Composition Intelligent Switchgear

    သိုလှောင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဖွဲ့စည်းမှု Intelligent Switchgear

    ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှု ZZGC-HY အမျိုးအစား အသိဉာဏ်ရှိသော ခလုတ်ဂီယာသည် လက်စွဲမီတာ သိုလှောင်မှုနှင့် လက်စွဲမီတာ ထုတ်ယူမှုပါရှိသော ခလုတ်ဂီယာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို ထိန်းချုပ်ရေး ကက်ဘိနက် နှင့် သိုလှောင်ခန်း တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုသည် သိုလှောင်ခန်းသုံးပုံးအထိ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။သိုလှောင်ရုံတစ်ခုသည် အဆင့် ၇၂ မီတာ သို့မဟုတ် အဆင့်သုံးဆင့်မီတာ ၄၀ အထိ သိုလှောင်နိုင်သည်။ထိန်းချုပ်ရေး ဗီရိုတစ်ခုတွင် အများဆုံး သိုလှောင်မှု ဗီရိုသုံးခု တပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီး အများစုမှာ အဆင့် ၂၁၆ မီတာ သို့မဟုတ် အများဆုံး သုံးဆင့်မီတာ ၁၂၀ သိုလှောင်နိုင်သည်။သိုလှောင်မှုအနေအထားတစ်ခုစီသည်...